उत्कृष्ट निर्मितीचा ध्यास- रोल्स रॉइस

प्रस्तुत लेख लोकसत्ता ड्राईव्ह इट मध्ये दिनांक १० जानेवारी २०१३ ला प्रकाशित झाला होता. गेल्या कित्येक वर्षात तंत्रज्ञान झापाझप पावले टाकत कुठल्या कुठे गेले आहे. समाजाच्या गरजा, बदलत्या काळाने घातलेल्या […]